2021/2/11 HMV &BOOKS SHIBUYA 8th SINGLE 予約会

[日時]2021年2月11日
[場所]HMV &BOOKS SHIBUYA
[時間] 18:00~
[内容] 6ショット撮影&2ショット撮影会